Konur Alp DEMİR

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN TÜRKİYE’YE SAĞLAYACAĞI KATKILAR VE İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

DISCUSSIONS ON THE FUNCTIONALITY OF THE INSTITUTION OF PUBLIC SUPERVISORY AND THE CONTRIBUTIONS TO TURKEY

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfalar: 25 - 36