Muhammet Hamdi MÜCEVHER, Ramazan ERDEM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN AKADEMİK PERSONELİN İŞE VE ORTAMA UYUM PROBLEMLERİ

IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PERSPECTIVE WORK AND ENVIRONMENT HARMONY PROBLEMS OF TASK NEW ACADEMIC STAFF

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 1 - Sayı: 2

Sayfalar: 20 - 39