-

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları

Ahmet OKTAN

Avrupa Tavşanlarının Maxillalarında Geometrik Morfometri Teknikleri Kullanılarak Eşeysel Dimorfizmin Araştırılması

Arzu ÖNEL, Akin TEMİZER

İmam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme

Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI

ÇOK-TARAFLI ANDLAŞMALARA YAPILAN İHTÎRAZÎ KAYITLAR: GENOCÎDE SÖZLEŞMESİNE YAPILAN İHTİRAZt KAYITLAR HAKKINDA MİLLETLERARASI ADALET Dİ-YANININ ÎSTİŞARİ MÜTALSI VE DEVLETLER HUKUKU KOMİSYONUNUN RAPORU

Mehmet GÖLÜBOL

Mübadele Öncesi Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: “Mecmû’a-Yi Kavânîn-i Yunâniye”

Nuri ADIYEKE

Kelimebilimi ve Anlambilimi Ölçülerinden Yararlanarak Bir Yazı Dilinin Eksikliğini Saptama Yolları I: Kavram Alanı – Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine

Doğan AKSAN

Çarpışma Sonrası Pliyosen Gözucu (Taşlıçay-Ağrı) Volkaniklerinin Jeokimyasal Özellikleri ve Magma Kaynak Bölge Karakteristikleri, Doğu Anadolu, Türkiye

Mustafa AÇLAN, Yusuf ALTUN

Investigating Acceptable Level of Travel Demand before Capacity Enhancement for Signalized Urban Road Networks

Özgür BAŞKAN, Hüseyin CEYLAN, Cenk OZAN

Fasulyede Beslenen Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Yaprak ve Bakla Organları Arasındaki Tercihi1

Yusuf KARSAVURAN, Ali Kemal BİRGÜCÜ, Ayça ALMADIK

İşçilerin İşletme Yönetimine Katılmasına İlişkin Olarak İşletme İktisadının Değerlendirilmesi

M. Tamer MÜFTÜOĞLU