Ömer Faik ANLI

BİR KARŞIT-BİLİM TEZİ OLARAK DİLSEL GÖRELİLİK: WİTTGENSTEİN, KUHN, RORTY, FEYERABEND

Linguistic Relativity as an Anti-Science Thesis: Wittgenstein, Kuhn, Rorty, Feyerabend

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

2013 -

Sayfalar: 145 - 169