Zübeyir TURAN

Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler

MEASURES REDUCING INTER-REGIONAL DEVELOPMENT DIFFERENCES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfalar: 90 - 103