Gülay HIZ, Yıldıray KIZGIN

GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF VARIABLES OF CONSUMER BEHAVIOUR IN ACCORDANCE WITH INCOME SPECIFIC TO LUXURY AND MARKED PRODUCTS

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfalar: 42 - 62

Benzer Makaleler

Türkiye ahşap levha endüstrisinin Avrupa birliği ülkeleri ile rekabet edebilirliği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

İbrahim YILDIRIM, Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, Yasin BALABAN, Yıldız ÇABUK

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Düşük Karbonlu ve İklime Dirençli Bir Topluma Geçiş: Ampirik Bir Analiz

Uluslararası İlişkiler Dergisi

Hayriye ATIK

GELİRE GÖRE LÜKS VE MARKALI ÜRÜNLERE ÖZGÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİNİN AYIRMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gülay HIZ, Yıldıray KIZGIN

HANELERİN YEŞİL ÜRÜN VE HİZMET TERCİHLERİNDE ETKİN UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal of Economy Culture and Society

Haluk Zülfikar

Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler İle Satın Almayan Tüketiciler Arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Eyüp Yaraş, Tülay Yeniçeri, Yasemin Zengin

Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Belgin YAZICI

FAYDA TEMELLİ BÖLÜMLENDİRME: ANTALYA ÖRNEĞİ

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sevda Sahilli BİRDİR, M Şükrü AKDOĞAN

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN YAŞAM ENDEKSİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Fatma Nur Uysal, Taner Ersöz, Filiz Ersöz