Hüseyin ÖZTÜRK

Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumları

Attitudes of Students Studying in Coaching And Sport Management Department Towards Playing Games Involving Physical Activity

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 15 - Sayı: 2

Sayfalar: 717 - 728