Mustafa İLHAN, Servet DEMİR, Seyfettin ARSLAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

2013 - Cilt: 3 - Sayı: 2

Sayfalar: 1 - 22

Benzer Makaleler

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümündeki Öğretmen Adaylarının “Kitap” Kavramı Üzerine Algıları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nevin Akkaya, Eylem Ezgi Özdemir, Serdar Akbulut

Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Çocuk Hakları Eğitimi Programının Geliştirilmesi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Ayşe ÖZTÜRK

İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnanışlarıyla, Günlük Yaşam Problemlerini Çözebilme ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İsmail EVCİM, Halil Turgut, Fatma Şahin

ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Burhan AKPINAR

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Eurasian Journal of Educational Research

Zeynep KOYUNLU UNLU, İlbilge DOKME

Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bilge ÖZTÜRK, Seda OKUMUŞ, Yasemin KOÇ, Oylum ÇAVDAR, Kemal DOYMUŞ

Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Çetin GÜLER, Hayati ÇAVUŞ

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nurcan TEKİN, Oktay Aslan, Dursun Yağız