Mahmut ÖZDEMİR, Nesim ALADAĞ, Ferit Onur MUTLUER, Musa ŞAHİN

Kliniğimize ST Yükselmeli Miyokart İnfarktüsü Nedeniyle Başvuran Hastalarda Tercih Edilen Tedavi Stratejilerinin Karşılaştırılması (Yaşam İçin Trombolitik Tedavi)

Comparison of Treatment Strategies Preferred in Patients Admitted to Our Clinic with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (Thrombolytic Therapy for Life)

Koşuyolu Heart Journal

2015 - Cilt: 18 - Sayı: 3

Sayfalar: 121 - 125

Benzer Makaleler