Sibel TURAN

GEÇİŞ VE SEYİR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER IŞIĞINDA TÜRK BOĞAZLARI

TURKISH STRAITS IN THE LIGHTS OF REGULATIONS WHICH AIMS TO PROVIDE SAFETY FOR PASSAGE AND SAILING

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2004 - Cilt: 6 - Sayı: 1

Sayfalar: 63 - 75

Benzer Makaleler

Sezgisel Bulanık Küme Temelli Entegre AHP ve MULTIMOORA Yöntemleriyle Bilimsel Araştırma Projesi Süreç Yönetim Sistemi Seçimi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Fethullah GÖÇER

Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemlerde Etkileşimin Yok Edilmesi: Proses Kontrol Sistemi Uygulaması - Decoupling Of Multi-Input Multi-Output Systems: A Process Control System Application

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Mehmet Üstüner, Sezai Taşkın

AKDENİZ BÖLGESİ’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMINA YÖNELİK ÖZELLİKLERİNİN ENTEGRE ENTROPİ MULTİMOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yusuf ŞAHİN

ÜLKELERİN KONUMLARININ DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNE GÖRE BELİRLENMESİ: ENTROPİ TABANLI MULTİMOORA YAKLAŞIMI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Serpil KILIÇ DEPREN, Seda BAĞDATLI KALKAN

Akademik Birim Yöneticilerinin Moora Yöntemiyle Seçilmesi: Kırıkkale Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Aşır ÖZBEK

GEÇİŞ VE SEYİR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER IŞIĞINDA TÜRK BOĞAZLARI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sibel TURAN

İstanbul Boğazı’ndan Geçen Gemilerin Oluşturduğu Trafik Yükünün Çevresel Etkileri: Ro-Ro Gemileri Özelinde Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi

Ersoy KUTLUK

TÜRKİYE’DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI

Endüstri Mühendisliği

Aslı ÇALIŞ, Gökhan ÖZÇELİK, Cevriye GENCER