Ayşen HİÇ GENCER

İKTİSAT İLE COĞRAFYA BİLİMLERİNİN MEKAN KAVRAMI ÜZERİNDEN BİRLEŞMELERİ: TARİHSEL BİR YAKLAŞIM

UNION OF ECONOMICS WITH GEOGRAPHY BASED ON THE CONCEPT OF LOCATION: A HISTORICAL PERSPECTIVE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2010 - Cilt: 12 - Sayı: 2

Sayfalar: 59 - 86