Sevinç SAKARYA MADEN, Selma AKOL

ALMANCAYI TÜRKİYE’DE ÖĞRENMİŞ OLAN ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCADAKİ "WİE" KELİMESİNİN ANLAMINI BELİRGİNLEŞTİRME YETERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR YETERLĠK DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠR ARAŞTIRMA

A RESEARCH STUDY ON THE COMPETENCE LEVEL OF THE STUDENTS OF THE GERMAN LANGUAGE DEPARTMENT WHO HAVE LEARNED GERMAN LANGUAGE IN TURKEY ABOUT THE WORD SENSE DISAMBIGUATION OF THE WORD “WIE”

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 1

Sayfalar: 50 - 70