Server DEMİRCİ, Melek ASTAR

TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: LOGİT MODELİ

THE FACTORS OF AFFECTING INDIVIDUAL INSURANCES IN TURKEY: LOGIT MODEL

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 2

Sayfalar: 119 - 129