Şükran GÜNGÖR TANÇ

YENİ PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ (FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME, PERFORMANS KARNESİ VE EKONOMİK KATMA DEĞER) ENTEGRASYONU VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

NEW PERFORMANCE MEASUREMENT (ACTIVITY BASED COSTING, BALANCED SCORECARD AND ECONOMIC VALUE ADDED) INTEGRATION AND APPLYING A CASE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2012 - Cilt: 14 - Sayı: 2

Sayfalar: 203 - 229