Reşit ÇELİK

KELEBEK ŞEKLİNDE DAĞILAN ARTIKLAR için GENEL VARYANS DENGELEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARING GENERAL VARIANCE STABILIZING METHODS FOR BUTTERFLY DISTRIBUTED RESIDUALS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 1

Sayfalar: 63 - 84