Mehmet Kaan ÇALEN

CELÂL NURİ’YE GÖRE MUHİT, IRK, ZAMAN TEORİSİ BAĞLAMINDA ESKİ TÜRKLER İLE OSMANLI TÜRKLERİ ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

THE RELATIONSHIPS BETWEEN ANCIENT TURKS AND OTTOMAN TURKS IN THE CONTEXT OF THEORY OF ENVIRONMENT (MILIEU), RACE, EPOCH (MOMENT) ACCORDING TO CELAL NURI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 1

Sayfalar: 279 - 296