Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

İŞ ESNEKLİĞİ ve İŞLETME REKABETÇİLİĞİ İLİŞKİSİ: TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB FLEXIBILITY AND FIRM COMPETITIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY ON TOURISM ENTERPRISES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 2

Sayfalar: 247 - 264