Tolga GENÇ, S. Erdal DİNÇER

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİ İÇİN PROMETHEE YÖNTEMİ VE GAIA DÜZLEMİYLE GÖRSEL ANALİZLER: TÜRKİYE’DE BÖLGESEL SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VISUAL ANALYSIS FOR MULTI CRITERIA DECISION PROBLEMS BY PROMETHEE METHOD AND GAIA PLANE: AN APPLICATION, DETERMINE THE LEVEL OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN TURKEY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 2

Sayfalar: 111 - 130