İbrahim COŞKUN, Serdarhan Musa TAŞKAYA, Turgut BAL

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK DİKTE ÇALIŞMASINDAN YARARLANMA DURUMLARI

IN THE COURSE TURKISH THE CASES OF MAKING USE OF DICTATION EXERCISES OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AS A METHOD OF ASSESSMENT AND EVALUATION

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 2

Sayfalar: 1 - 16