Levent AKSU

TÜRKİYE’DE 1960-2009 YILLARINI KAPSAYAN DIŞ TİCARET POLİTİKALARININ İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACTS FOREIGN TRADE POLICIES ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY COVERING THE YEARS 1960-2009

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 1

Sayfalar: 375 - 426