Ertan Yesari HASTÜRK, İlker USTA

TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN STATİK ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ: ANKARA ÖRNEKLEMİ

STATIC ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF TURKISH PRIMARY SCHOOL CHILDREN: THE CASE OF ANKARA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 339 - 353