Elif ALADAĞ, Dilek AKKAYA, Gülay ŞENSÖZ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SANAL MÜZE KULLANIMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF USING VIRTUAL MUSEUMS IN SOCIAL STUDIES LESSONS ACCORDING TO TEACHER’S VIEW

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 199 - 217