Özlen HİÇ BİROL, Ayşen HİÇ GENCER

YENİ KEYNESGİL İKTİSAT VE POST-KEYNESGİL İKTİSAT: GÜNÜMÜZ İÇİN GEÇERLİLİKLERİ

NEW KEYNESIAN ECONOMICS AND POST-KEYNESIAN ECONOMICS: THEIR VALIDITY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 39 - 63