Aylin BEYOĞLU

SANAT EĞİTİMİNDE ALGI, GÖRSEL ALGI VE YANILSAMA: VICTOR VASARELY’NİN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

PERCEPTION, VISUAL PERCEPTION AND ILLUSION IN ART EDUCATION: AN EXAMINATION IN THE WORKS OF VICTORIA VASARELY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 1

Sayfalar: 333 - 348