Mustafa HAYKIR

SANATTA “LEDA VE KUĞU” TEMASI İLE KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE “LEDA AND THE SWAN” THEME IN ART AND THE COLLECTIVE UNCONSCIOUS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 1

Sayfalar: 193 - 206

Benzer Makaleler

Plateletkrit ve Trombosit Dağılım Genişliği Koroner Arter Ektazisinin Bağımsız Öngördürücüsüdür

Hikmet HAMUR, Kamuran KALKAN, Hakan DUMAN, Murtaza Emre DURAKOĞLUGİL, Zafer KÜÇÜKSU, Sinan İNCİ, Erkan YILDIRIM

TÜRKİYE’DE EVLİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA GÖRE OLUŞAN DOĞURGANLIK FARKLILIKLARI: AYRIŞTIRMA ANALİZİ

Sibel SELİM

SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ

Nazan Alioğlu

Karotis Arter Darlıklı Hastalarda Stentleme Sonrası 12 Kanallı Yüzey Elektrokardiyografi ile QT Dispersiyonunun Değerlendirilmesi

Göksel AÇAR, Birol ÖZKAN, Gökhan ALICI, Anıl AVCI, Elnur ALİZADE, Mehmet Vefik YAZICIOĞLU, Ali Metin ESEN

2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI

Serap PALAZ, Olcay ÇOLAK

SAM TAYLOR WOOD’UN YAPITLARINDAKİ İKON VİDEO OLGUSU ve DİSİPLİNLERARASILIK

Ahmet ALBAYRAK

Üç Kuşak, Üç Program: 1981, 2006 ve 2017 Türkçe Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Mazhar BAL

İlahiyat ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Işık Kavramı Hakkındaki Metaforik Algıları

Salih DEĞİRMENCİ, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

AKILLI TELEFON ARACILIĞIYLA TÜKETİCİNİN BİLGİ ARAMA, İLETİŞİM VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRIKKALE’DE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İbrahim BOZACI, Yunus Bahadır GÜLER, Ertuğrul KARAKAYA

Başlık ve Noktalama: Akademik Makale Başlıkları Üzerine Art Zamanlı Bir Dil Bilim İncelemesi

Şahru PİLTEN UFUK