Zeynep KILIÇ, Mehmet GÜLTEKİN

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİN ÖĞRENME UYGULAMALARI

ACTIVE LEARNING PRACTICES ON THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ LIFE SKILLS IN LIFE SCIENCE COURSE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 2

Sayfalar: 261 - 281