Olcay ÖZDEMİR, Muhammet ÖZDEMİR, Bengisu KAYA

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHER’S READING HABITS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 2

Sayfalar: 219 - 233

Benzer Makaleler

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi

Ezgi ÇETİNKAYA, Durmuş KILIÇ

Yazılı İronik Metinlerin Anlamlandırılması Üzerine Bir Durum Saptaması: Köşe Yazısı Örneği

İ Seçkin Aydın

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

COGNITIVE READING COMPREHENSION STRATEGIES EMPLOYED BY ELT STUDENTS

Ahmet SAHAN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİHİ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abdullah Cevdet KIRIKÇI, Kaya YILMAZ

İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme ve Modellerle Birlikte Uygulanmasının Fen Başarısına Etkisi

Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ

Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Vedat AKTEPE, Elvan YALÇINKAYA, Mevlüt GÜNDÜZ, Murat TEMUR

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme ile Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki-Correlation between Critical Thinking and Media Literacy of Social Sciences Pre-service Teachers

Ahmet Nalçacı, Elif Meral, İbrahim Fevzi ŞAHİN

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Zihni MEREY, Selahattin KAYMAKÇI, Gökçe KILIÇOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA YETERLİKLERİ

Yasemin DEVECİOĞLU