Habibe KAZANCIOĞLU

XVIII. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİNE AİT BİR GAYRİMÜSLİM VAKFİYESİ ÖRNEĞİ: EDİRNELİ KERESTECİ AGOP’UN VAKFİYESİ

AN EXAMPLE WAQFİYYA OF A NON-MUSLIM IN 18th CENTURY IN OTTOMAN PERIOD: EDIRNELI LUMBERMAN AGOP’S WAQFİYYA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 283 - 297