Erkan EFİLTİ, Ahmet Naci ÇOKLAR

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNE-BABALARIN ÇOCUĞU İLE İLGİLİ İNTERNETTEN YARARLANMA DURUMLARI

PARENT WITH HANDICAPPED CHILDREN AND USE OF INTERNET ABOUT THEIR CHILDREN

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 59 - 73

Benzer Makaleler

CEPTEN YAPILAN EĞİTİM HARCAMALARININ HANE HALKI GELİRİNE MALİ YÜKÜ: TÜRKİYE İÇİN İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

Seher Nur SÜLKÜ, Zehra ABDİOĞLU

Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Emine ERATAY, Tuğba SARI, Umut KERMEN

ÖZEL EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALARININ ÖNEMİNE İLİŞKİN AİLE DÜŞÜNCE YAPILARININ DEĞİŞİMİ

Bülent SALDERAY

Sosyal Geçerlik Kavramı ve Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerde Sosyal Geçerliğin Değerlendirilmesi

Sezgin VURAN, Mine SÖNMEZ

Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Veysel AKSOY, İbrahim H. DİKEN

İlköğretim Öğrencilerinin Ebeveynlerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları

Emel YEŞİLKAYALI, Vesile Yildiz DEMİRTAŞ

EBEVEYNLERİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Emel YEŞİLKAYALI, Vesile Yıldız DEMİRTAŞ

TÜRKİYE’DE İNTERNETİ KİMLER, NE İÇİN KULLANIYOR?

Bülent Anıl, Emin Köksal

Sınama Etkisinde Farklı Öğrenme Koşullarının İncelenmesi: Güvenli İnternet Kullanımı Konusu Örneği

Beyza UÇAR, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK

Ciddi Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Annelerinin Ebeveyn-Çocuk Etkileşimlerinin Ebeveyn ve Çocuk Davranışları Açısından İncelenmesi

Gökhan TÖRET, Selda ÖZDEMİR, Ufuk ÖZKUBAT