Meltem OKUR DİNÇSOY, Özgür TAŞDEMİR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİK KALKINMA ALGILARININ ANALİZİ

ANALYSIS FOR PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 2

Sayfalar: 307 - 332

Benzer Makaleler

PROBLEMS FRUIT PROCESSING INDUSTRY IN THE KYRGYZ REPUBLIC

M. J. ABDİEV

TARIM KREDİLERİNİN FİNANSAL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ

Zülküf ÇEVİK, Feyyaz ZEREN

TÜRKİYE ULUSAL VARLIK FONUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Hikmet Gülçin BEKEN, Nuri BALTACI

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL KALKINMA MALİ YARDIMLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Alp ÖZEL, Cüneyt KILIÇ, Burcu Kilinç SAVRUL

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

Meeting the Career Counseling Needs of European Union in Recession

Andreea SZILAGYI, Marcella PETRINI

ÜNİVERSİTELERİN YENİLİKÇİLİK, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL KALKINMA YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - INNOVATIVENESS, UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION AND REGIONAL DEVELOPMENT ORIENTATIONS OF TURKISH PUBLIC UNIVERSITIES

Nihan YILDIRIM

KTÜ GİRESUN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ANTROPOMETRİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI

Aslan KALKAVAN, Metin YAMAN, Şeydi KARAKUŞ, C. Kani TORUN, Çetin YAMAN, Hamdi CİHAN, Erdal ZORBA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Adem ANBAR, Deniz ANBAR, Sinem ÇORAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kamu Tarım Yatırımlarının Dağılımının Gini Katsayısı ile Ölçülmesi

Şekip YAZGAN, Esra KADANALI