Reyhan ARSLAN AYAZLAR, Miray KILIÇALP

KIRSAL TURİZMDE İŞLETMELERİN ROLÜ: CUMALIKIZLIK ÖRNEĞİ

THE ROLE OF TOURISM ESTABLISHMENTS IN RURAL TOURISM: A SAMPLE OF CUMALIKIZIK

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 20 - Sayı: 1

Sayfalar: 415 - 430