Sultan SÖKMEN, Zeynep BALKANAL

BİTLİS'TE GELENEKSEL AYAKKABICILIK: “HARİK” ve SON USTA HAYDAR YILMAZ

TRADITIONAL SHOE-MAKING IN BİTLİS: “HARİK” AND THE LAST MASTER HAYDAR YILMAZ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 20 - Sayı: 1

Sayfalar: 383 - 400