Başak OKTAY AKIN, Enver Erdinç DİNÇSOY

TÜRKİYE’DEKİ KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL ANALİZİ

A COMPARATIVE FINANCIAL ANALYSIS OF PUBLIC DEPOSIT BANKS IN TURKEY AND EVALUATION IN TERMS OF TURKEY WEALTH FUND

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 325 - 344