Aylin BEYOĞLU, Demirali Yaşar ERGİN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

EXAMINING CANDIDATE TEACHERS’ PERCEPTION OF THE CONCEPT OF VIOLENCE THROUGH ANALYSIS OF METAPHORS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 283 - 294