Könül ABASLI, Murat ÖZDEMİR

ÖRGÜTSEL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL OSTRACISM SCALE: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 265 - 282