Ünzüle KURT, Cüneyt KILIÇ

KÜRESELLEŞMENİN SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ

EFFECT OF GLOBALIZATION ON DEFENSE EXPENDITURES: VAR ANALYSIS FOR TURKEY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 237 - 247