Mehmet Hakan SATMAN, Emre AKADAL

PERFORMANCE COMPARISON OF THE SPECIALIZED ALPHA MALE GENETIC ALGORITHM WITH SOME EVOLUTIONARY ALGORITHMS

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ALFA ERKEK (ALPHA MALE) GENETİK ALGORİTMANIN EVRİMSEL ALGORİTMALARLA PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 55 - 82

Benzer Makaleler

Construction Site Layout Planning: Application of Multi-Objective Particle Swarm Optimization

Mustafa ORAL, Siamak BAZAATI, Serkan AYDINLI, Emel ORAL

ADAMS KULLANARAK CM500 PENYE MAKINELERİNDE KISKAÇ MEKANİZMASI OPTİMİZASYONU ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Xuzhong SU, Weidong GAO, Xinjin LIU, Chunping XIE, Bojun XU

Hibrit HS-Solver optimizasyon yaklaşımı kullanılarak ek klorlama istasyonlarının optimum tasarımı

Mustafa Tamer AYVAZ, Zong Woo GEEM

Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü

Sultan Kuzu, Onur Önay, Uğur Şen, Mustafa Tunçer, Bahadır Yıldırım, Timur Keskintürk

Machine Coded Compact Genetic Algorithms for Real Parameter Optimization Problems

Mehmet Hakan SATMAN, Emre AKADAL

PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE DİNAMİK FİYATLANDIRMA: GENİŞ BİR LİTERATÜR TARAMASI-DYNAMIC PRICING IN RETAILING INDUSTRY: A WIDE LITERATURE SURVEY

Murat Taha BİLİŞİK, Onur GÜRGEN

TTIP Projesi ile Beklenen Tarife Değişimlerinin Türkiye Demir Çelik İhracatı Açısından Anlamı ve Değerlendirilmesi

Yasin BIYIK

Cost Efficient Design of Mechanically Stabilized Earth Walls Using Adaptive Dimensional Search Algorithm

Saeid KAZEMZADEH AZAD, Ebru AKIŞ

PERFORMANCE COMPARISON OF THE SPECIALIZED ALPHA MALE GENETIC ALGORITHM WITH SOME EVOLUTIONARY ALGORITHMS

Mehmet Hakan SATMAN, Emre AKADAL

THE IMPACT OF COSTING METHODS ON PROFITABILITY OF ENTERPRISES OPERATING IN THE EMBROIDERY INDUSTRY

Marius Darius ȘUTEU, Liana-eugenia MEȘTER, Nicoleta-georgeta BUGNAR, Nicoletaalina ANDREESCU, Dana Maria PETRICA