Selçuk DEMİR

OKUL YÖNETİCİSİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİL İLE ÖĞRETMENİN YÖNETİCİSİNE DUYDUĞU GÜVEN İLİŞKİSİ

THE RELATİONSHİP BETWEEN MOTİVATİONAL LANGUAGE USED BY SCHOOL ADMİNİSTRATOR AND TEACHER’S TRUST İN ADMİNİSTRATOR

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 0

Sayfalar: 165 - 180