Bekir EŞİTTİ

RESTORAN İŞLETMELERİNDE ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SERVİS İKLİMİNİN ROLÜ

ETHICAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN RESTAURANT BUSINESSES: THE ROLE OF SERVICE CLIMATE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 0

Sayfalar: 43 - 64