Yasin YILMAZTÜRK, Çağatay AKDOĞAN, Özgür KAYAPINAR

MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MATERIALIST VALUES AND HEDONIC AND UTILITARIAN SHOPPING TO LIFE SATISFACTION

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 715 - 735