Fahri TÜRK, Emirhan KAYA

KAF DAĞI’NIN ETEĞİNDE BİR ALMAN KOLONİSİ: KARS ALMANLARI

A GERMAN COLONY ON THE SLOPE OF THE MOUNT QAF: GERMANS IN KARS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 683 - 713