Duygu TALİH AKKAYA

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDA TÜKETİCİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DEGİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF CONSUMER PERCEPTIONS ON SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS ACCORDING TO DEMOGRAFIC AND SOCIO ECONOMIC VARIABLES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 535 - 556

Benzer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Malatya İl Örneği

Dilek Kırnık, Ezlam PEPELER, Ramazan ÖZBEK

Geleneksel ve Dijital Kitle İletişim Araçları Bakımından 1952 ve 2008 ABD Başkanlık Seçim Kampanyaları

Mustafa C. SADAKAOĞLU, Özgür Emek KORKMAZ

LÜKS MARKALARDA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ MARKA DEĞERİ VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Işılay GÜZEL, Cemal YÜKSELEN

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARININ TWITTER İLETİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Yalçın PARMAKSIZ, İbrahim KIRÇOVA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra YILDIZ, Orhan KOÇAK

SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA UTANGAÇLIĞIN SOSYAL SERMAYE İLE DUYGUSAL ZEKÂ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİREYSEL MUTLULUKTAKİ DEĞİŞİM

Aysel ERCİŞ, Erdal ÖZBEY, Fatma Görgün DEVECİ

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI, İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE BİR UYGULAMA

Okan ÖZKAN, Özlem ÖZER, Sümeyye ÖZMEN

Popüler Kültürün Oluşmasında ve Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü

Nedim KARADUMAN

Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi

Mehmet Cihan YAVUZ, Murat İsmet HASEKİ

Sosyal Medya Risklerinin Yönetilmesinde İç Denetimin Rolü

Erdi KAYA, Banu TARHAN MENGİ