Güney HACIÖMEROĞLU, Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN

Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Sürecine İlişkin Deneyimleri

TURKISH ADAPTATION OF MENTORING FOR EFFECTIVE MATHEMATICS TEACHING INSTRUMENT: ELEMENTARY PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES REGARDING TEACHING PRACTICE

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2010 - Cilt: 10 - Sayı: 2

Sayfalar: -