Mayramgül DIYKANBAYEVA

KIRGIZ TÜRKLERİNDE EVLİLİK VE BUNA BAĞLI İNANIŞLAR / Marriage and Relevant Believes In Kyrgyz Turks

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2013 - Sayı: 49

Sayfalar: 131 - 144