Aydın BALYER, Yüksel GÜNDÜZ

Değişik Ülkelerde ve Türkiye'de Sanal Üniversitenin Gelişimi İşleyişi ve Sanal Üniversite Gerçeği

DEVELOPMENT, ACADEMIC PROCESS AND REALITY OF VIRTUAL UNIVERSITY IN SOME COUNTRIES AND TURKEY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2010 - Cilt: 10 - Sayı: 2

Sayfalar: -