Orhan ÇANAKÇI, Ahmet Ş. ÖZDEMİR

Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

The construction of mathematics problem solving attitude scale

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2011 - Cilt: 11 - Sayı: 1

Sayfalar: -