Halil EKSİ, H. Yavuz YAŞAR

Kanıt Temelli Tarih Öğretiminde Ahlaki İkilem: Eylem Araştırması

Moral Dilemma in Evidence Based History Teaching: Action Research

Değerler Eğitimi Dergisi

2020 - Cilt: 18 - Sayı: 39

Sayfalar: 339 - 375