Erdil DURUKAN, Süleyman CAN, A Naci ARIKAN, Zekeriya GÖKTAŞ

THE COMPARISON OF LEADERSHIP BEHAVIORS ON INITIATION OF STRUCTURE OF STUDENTS STUDYING IN THE COLLEGE OF PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT AT SELÇUK UNIVERSITY ACCORDING TO THEİR YEAR LEVELS.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAPIYI KURMA BOYUTUNDA LİDERLİK DAVRANIŞLARININ SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2006 - Cilt: 9 - Sayı: 15

Sayfalar: 1 - 19