İlker ER

BALIKESİRLİ TEREKE SAHİPLERİ HAKKINDA SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN BAZI DEĞERLENDİRMELER 1670-1700

Some Evaluations on the Tereke Owners of Balıkesir from a Sociocultural Perspective Perspective 1670-1700

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2009 - Cilt: 12 - Sayı: 21

Sayfalar: 368 - 376