Mustafa YEKTA, Nursal ARICI

Mesleki ve Teknik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

THE EFFECTS ON THE STUDENTS’ SUCESSES OF THE MULTIMEDIA USED WEB-BASED INSTRUCTION IN THE VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATİON

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

2005 - Sayı: 1

Sayfalar: 144 - 153

Benzer Makaleler